Комплексна наукова експертиза

1

Щодо неофіційного компетентного тлумачення правових чи договірних норм або обґрунтування проблем їх застосування. Здійснюється, у разі необхідності дослідження водночас та спільно, експертами, що мають науковий ступінь за відповідною науковою спеціальністю в різних галузях наук, шляхом застосування ними спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, якими вони володіють, для спільного вирішення поставленого Замовником послуги завдання.

Організація та проведення комплексної наукової експертизи за вказаним предметом досліждення здійснюється в ТОВ «НФЕ» на підставі замовлення, складеного у довільній формі або за зразком Замовлення 6

2

Щодо обґрунтування істотної зміни обставин, яку сторони не могли передбачити при укладанні договору (контракту). Здійснюється, у разі необхідності дослідження водночас та спільно, експертами, що мають науковий ступінь за науковою спеціальністю в галузі юридичних наук та науковий ступінь за відповідною науковою спеціальністю в іншій галузі наук, шляхом застосування ними спеціалізованих правових та спеціальних знань, якими вони володіють, для спільного вирішення поставленого Замовником послуги завдання.

Організація та проведення комплексної наукової експертизи за вказаним предметом досліждення здійснюється в ТОВ «НФЕ» на підставі замовлення, складеного у довільній формі або за зразком Замовлення 7

3

Щодо обґрунтування наявності підстав для проведення переговорної процедури публічної закупівлі згідно частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюється, у разі необхідності дослідження водночас та спільно, експертами, що мають науковий ступінь за науковою спеціальністю в галузі юридичних наук та науковий ступінь за відповідною науковою спеціальністю в іншій галузі наук, шляхом застосування ними спеціалізованих правових та спеціальних знань, якими вони володіють, для спільного вирішення поставленого Замовником послуги завдання.

Організація та проведення комплексної наукової експертизи за вказаним предметом досліждення здійснюється в ТОВ «НФЕ» на підставі замовлення, складеного у довільній формі або за зразком Замовлення 8

4

Щодо обґрунтування наявності підстав для придбання товарів (робіт, послуг) без застосування порядку проведення спрощених закупівель згідно частини сьомої статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюється, у разі необхідності дослідження водночас та спільно, експертами, що мають науковий ступінь за науковою спеціальністю в галузі юридичних наук та науковий ступінь за відповідною науковою спеціальністю в іншій галузі наук, шляхом застосування ними спеціалізованих правових та спеціальних знань, якими вони володіють, для спільного вирішення поставленого Замовником послуги завдання.

Організація та проведення науково-правової експертизи за вказаним предметом дослідження здійснюється в ТОВ «НФЕ» на підставі замовлення, складеного у довільній формі або за зразком Замовлення 9

Алгоритм нашої з вами співпраці

1
Замовлення на послугу

Представник замовника передає ТОВ «НФЕ» замовлення на послугу, відправляючи його на nfe@nfe.org.ua або передаючи в паперовому вигляді.

2
Реєстрація замовлення та визначення експертів

Стосовно поставленого завдання в замовлені визначаються експерти, що мають науковий ступінь за відповідною науковою спеціальністю, та спеціалізовані правові та/або спеціальні знання для його вирішення.

3
Встановлення договірних відносин

Після з´ясування всіх подробиць, узгодження ціни і термінів виконання послуги ми заключаємо договір.

4
Експертне дослідження

Ставимо завдання експертам та координуємо його виконання. Отримані матеріали від експертів узагальнюємо шляхом підготовки проекту експертного висновку.

5
Видача експертного висновку

Підписаний та оформлений експертний висновок видається замовнику разом з актом здачі-приймання і пакетом документів.

6
Відслідковування практичного застосування наших експертиз

Періодично отримуємо інформацію від замовників щодо того, як були застосовані наші експертні висновки. які проблеми і задачі були вирішені за їх допомогою. Готуємо наукові публікації на основі досліджень.

Приклади проведення комплексних експертиз

form-logo

Ми готові відповісти на будь-які ваші питання

Натискаючи на кнопку, ви погоджуєтесь з Політикою конфіденційності і даєте згоду на обробку персональних даних

iso-imgiso-imgagreement-imgagreement-img

Політика конфіденційності

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 1.1.1. «Администрация сайта Интернет-магазина (далее – Администрация сайта) » – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени Название организации, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 1.1.5. «Пользователь сайта Интернет-магазина (далее ? Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт интернет-магазина. 1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1. Использование Пользователем сайта Интернет-магазина означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта Интернет-магазина. 2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Интернет-магазина Название магазина. Интернет-магазин не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Интернет-магазина. 2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта Интернет-магазина. 3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта интернет-магазина по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте интернет-магазина или при оформлении заказа для приобретения Товара. 3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте интернет-магазина Название магазина в разделе Название раздела и включают в себя следующую информацию: 3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя; 3.2.2. контактный телефон Пользователя; 3.2.3. адрес электронной почты (e-mail); 3.2.4. адрес доставки Товара; 3.2.5. место жительство Пользователя. 3.3. Интернет-магазин защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель"): IP адрес; информация из cookies; информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы); время доступа; адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; реферер (адрес предыдущей страницы). 3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта Интернет-магазина, требующим авторизации. 3.3.2. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей. 3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности. 4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта интернет-магазина может использовать в целях: 4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Интернет-магазина, для оформления заказа и (или) заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом с Название интернет-магазина. 4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта интернет-магазина. 4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта интернет-магазина, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя. 4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества. 4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем. 4.1.6. Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи. 4.1.7. Уведомления Пользователя Сайта интернет-магазина о состоянии Заказа. 4.1.8. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем. 4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта интернет-магазина. 4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Интернет-магазина или от имени партнеров Интернет-магазина. 4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Интернет-магазина с целью получения продуктов, обновлений и услуг. 5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте интернет-магазина «Название магазина», включая доставку Товара. 5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя. 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 6.1. Пользователь обязан: 6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом интернет-магазина. 6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации. 6.2. Администрация сайта обязана: 6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности. 6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности. 6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация: 7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта. 7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта Интернет-магазина и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации. 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя. 9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте интернет-магазина, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать указать раздел сайта интернет-магазина 9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу www. адрес магазина.